Akce podpořené Jihočeským krajem

Oprava Místní komunikace

Obec Skalice v roce 2021 opravila povrch místní komunikace Skalice – Jednoty v části „od poštovních schránek k panu Šmídovi“. Cena díla akce „Oprava MK Skalice – Jednoty“ činila 774.573,03 Kč.
Projekt, akce, byl podpořen z rozpočtu Jihočeského kraje ve výši 280.000,- Kč.
V dalších letech budeme postupně dále místní komunikace opravovat a za případnou další podporu z rozpočtu Jihočeského kraje budeme povděčni.

Oprava Místní komunikace