Členství Obce Skalice

Dobrovolný svazek obcí Soběslavsko

Dobrovolný svazek obcí Soběslavsko byl založen dne 21. 1. 2004 třinácti obcemi ležícími v táborském regionu. Obce se spojily za účelem rozvoje regionu, ochrany společných zájmů a prosazování záměrů přesahujících svým rozsahem a významem jednotlivé účastnické obce. Členem DSO Soběslavsko je i Obec Skalice. Více informací naleznete na www.dsosobeslavsko.cz.

MAS Lužnice

Místní akční skupina je občanské sdružení, jehož stanovy byly registrovány Ministerstvem vnitra ČR dne 26. 10. 2004. Cílem sdružení je realizovat program LEADER v našem regionu. Členy MAS Lužnice jsou obce a podnikatelské subjekty v rámci členských obcí. MAS Lužnice se podílela na zpracování společného strategického rozvojového plánu v mikroregionu, založení rozvojového a informačního centra mikroregionu Lužnice, společných projektů v rámci programu POV, řízeného MMR ČR. Obec Skalice je členem Místní akční skupiny Lužnice, se sídlem v Sudoměřicích u Bechyně, od 11. prosince 2013. Více informací naleznete na http://www.masluznice.bechynsko.cz/.

Projekt Venkovská tržnice se snaží zlepšit kvalitu života místních obyvatel a snížit závislost regionu na vnějších zdrojích. Projekt podporuje vzdělání, rozvoj služeb, podnikání, vzájemnou spolupráci a komunikaci lidí, kteří žijí na území partnerských MAS (Mas Lužnice, o.s., MAS Jana z Nepomuku, MAS Vltava, MAS Krajina srdce, MAS Nad Orlicí, MAS Podchlumí a MAS Pošembeří). Více informací na http://www.venkovskatrznice.eu/.

Projekt zaměřený na vytvoření společné turistické oblasti, která byla pojmenována osobitým a unikátním názvem TOULAVA. Projekt předpokládá vytvoření strategie rozvoje cestovního ruchu turistické oblasti a také konkrétní realizaci vybraných marketingových aktivit, za účelem propagace turistické oblasti, aktivní zapojení obyvatel a provozovatelů turistických aktivit a zařízení cestovního ruchu působících v regionu, ale také potenciálních a stávajících turistů. Hlavním cílem projektu je ucelená, smysluplná a konkurenceschopná turistická oblast, řízená efektivně fungujícím destinačním managementem. Do projektu jsou zapojeny MAS Lužnice, MAS Krajina Srdce, MAS Sedlčansko, o.p.s. a MAS Střední Povltaví. Více informací naleznete na http://www.toulava.cz/

TDO Lužnice

TDO Lužnice je sdružení právnických osob okresu Tábor, se sídlem v obci Želeč, jehož cílem je spojení sil a finančních prostředků členských obcí na ochranu životního prostředí v daném regionu a očistu řeky Lužnice. Závěrečný účet TDO Lužnice je každý rok zveřejňován na webových stránkách naší obce.