Rozpočet
RO 6, 7
RO 5
Schválená účetní závěrka za rok 2019
RO 4
RO 3
RO 2
RO 1
Rozpočet obce Skalice na rok 2020
Rozpočet na rok 2020 Svazku obcí – SOBĚSLAVSKO
Střednědobý výhled rozpočtu obce Skalice