Obecně závazné vyhlášky
Vyhl. o nočním klidu
Změna ÚP č. 4
OBEC SKALICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Obecně závazná vyhláška č. 2/2012, o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška č. 2/2012,
o místních poplatcích


O úhradě vodného ve dvousložkové formě

O úhradě vodného ve dvousložkové formě


Řád pohřebiště