Obec Skalice

Aktuality

Stanovení CHLÚ Skalice nad Lužnicí

Přes veškerou naši společnou snahu zabránit stanovení chráněného ložiskového území, vydalo

Ministerstvo životního prostředí v Českých Budějovicích dne 26.4.2017 rozhodnutí o stanovení chráněného ložiskového území Skalice nad Lužnicí.

Bohužel naše obec již nebyla účastníkem řízení. Rozhodnutí naleznete v odkazu CHLÚ Skalice. 

Celodenní výlet

Na 4.černa se připravuje autobusový celodenní zájezd do Farmaparku Soběhrdy s tím, že odjezd je plánován z každě naší vesnice kolem deváté hodiny a návrat mezi sedmnáctou a osmnáctou hodinou.

Doprava je v režii obce, tzn.že je pro všechny účastníky zájezdu zcela zdarma.

Přihlásit se mohou zájemci z řad dětí i dospěláků v kanceláři obecního úřadu , případně na mailové adrese obec_skalice@volny.cz do konce května. Přihlášení je závazné.

 

www.farmapark.eu

Veřejná sbírka

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
scan1126482445.pdf 32 Kb

Veřejná sbírka

Oznamujeme široké veřejnosti, že z podnětu některých občanů probíhá pod patronací paní Jany Veselé od počátku měsíce června veřejná sbírka na pořízení a instalaci elektrického zvonění do kostela sv.Šimona a Judy ve Skalici.  Sběrací listiny jsou umístěny ve skalických obchodech smíšeného zboží  u paní Vondrákové a paní Veselé. Krom toho je možné peněžní dar zaslat na zvláštní účet č. 115-2628950297/0100 zřízený k tomuto účelu u Komerční banky.