Obec Skalice

Aktuality

Stanovení CHLÚ Skalice nad Lužnicí

Dne 4. října 2016 proběhlo opakované řízení na stanovení chráněného ložiskového území Skalice nad Lužnicí. Ani na tomto opakovaném jednání nedošlo k dohodě s orgánem územniho plánování a se stavebnim úřadem. Město Soběslav na svém stanovisku setrvalo! Zástupci obce odmítli tezi, že Ministerstvo musí podle § 16 odst. 1 horního zákona dosáhnout dohody s orgánem územního plánování a stavebním úřadem, neboť  § 16 odst. 1 horního zákona pouze uvádí, jakým způsobem se zajišťuje ochrana výhradního ložiska. Dále poukázali na fakt nepřiměřeného nátlaku na změnu stanoviska dotčeného orgánu státní správy prostřednictvím opakovaného řízení a postoupením nadřízenému orgánu. Více informací v odkazu CHLÚ Skalice. O dalším postupu budeme informovat.

Termín svozu TDO

Oznámení termínů  svozu TDO v zimním režimu.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
scan1968318953.pdf 23 Kb

Veřejná sbírka

Oznamujeme široké veřejnosti, že z podnětu některých občanů probíhá pod patronací paní Jany Veselé od počátku měsíce června veřejná sbírka na pořízení a instalaci elektrického zvonění do kostela sv.Šimona a Judy ve Skalici.  Sběrací listiny jsou umístěny ve skalických obchodech smíšeného zboží  u paní Vondrákové a paní Veselé. Krom toho je možné peněžní dar zaslat na zvláštní účet č. 115-2628950297/0100 zřízený k tomuto účelu u Komerční banky.