Obec Skalice

Aktuality

Pohádkový konec prázdnin

Zveme všechny - dospěláky a především děti na akci "Pohádkový konec prázdnin", která se uskuteční dne 27. srpna na návsi ve Skalici. Tentokrát bude v úvodu akce od 15,00 hodin čarovat skutečný,nefalšovaný kouzelník. Od šestnácti hodin pak bude možné soutěžit s ježibabou, princeznou, vodníkem a dalšími pohádkovými postavami a za splnění úkolů čeká soutěžící dárkové překvapení.

Veřejná sbírka

Oznamujeme široké veřejnosti, že z podnětu některých občanů probíhá pod patronací paní Jany Veselé od počátku měsíce června veřejná sbírka na pořízení a instalaci elektrického zvonění do kostela sv.Šimona a Judy ve Skalici.  Sběrací listiny jsou umístěny ve skalických obchodech smíšeného zboží  u paní Vondrákové a paní Veselé. Krom toho je možné peněžní dar zaslat na zvláštní účet č. 115-2628950297/0100 zřízený k tomuto účelu u Komerční banky.

 

                                  

termín svozu TDO

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
scan10001431492740.pdf 22.1 Kb

Informace o stavu stanovení chráněného ložiskového území Skalice nad Lužnicí

Na čtvrtečním (18.2.2016) ústním jednání o stanovení chráněného ložiskového území Skalice nad Lužnicí bylo předloženo nesouhlasné stanovisko Obecního úřadu Skalice. Rovněž Městský úřad Soběslav nepodpořil stanovení chráněného ložiskového území. Podle vyjádření pracovnice MŽP Ing. Novákové a zástupce navrhovatele RNDr. Koubkové se s takovým odmítavým stanoviskem setkaly poprvé. Zástupce navrhovatele RNDr. Koubková sdělila, že jsou připraveni rozlohu CHLÚ zmenšit. Zástupce obce Skalice sdělil, že trvá bez dalšího na záporném stanovisku zaslaném před ústním jednáním.

Další postup bude pracovnice MŽP Ing. Nováková konzultovat s nadřízenými.

Štěrkopískové ložisko

Z podkladů, které vypracovali moji předchůdci proti průzkumu bentonitu jsem vypsal vše, co by se mohlo hodit i proti štěrkopísku.

Vhodné připomínky a nápady na e-mail: obec_skalice@volny.cz

Ne všechno je vhodné a ne všechno se použije v procesu stanoveni chráněného ložiskového území Skalice nad Lužnicí. Ale každá invence je dobrá a může se hodit v budoucnosti.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
chlu-pripominky-pracov-verze330095952.doc 35.8 Kb