Aktuality

ZÁPIS DO PRVNÍCH TŘÍD

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
zapis-do-prvnich-trid-2021-oznameni-ou.pdf 412.6 Kb

Zrušení vyhlášených ochranných a zdolávacích opatření

Tato mimořádná veterinární opatření jsou zrušena ke dni 22. 2. 2021.

Záměr obce odprodat nemovitost

Obec Skalice tímto oznamuje záměr odprodat nemovitost v katastrálním území Skalice část obce Rybova Lhota a to pozemek parcelní číslo 866/1 (orná půda) o celkové výměře 1371 m2.
Pozemek je určený k výstavbě rodinného domu a je zasíťován. Podrobnosti viz příloha.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
prodej-pozemek-8861-r.l.-oznameni-2021.pdf 44.6 Kb

Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
revize-katastru-nemovitosti-2021.pdf 80.6 Kb

Knihovna

Vážení čtenáři,
knižní fond Obecní knihovny Skalice je rozšíren. Seznam knih naleznete v přiloženém souboru. Knihovna je uzavřena, zájemci si mohou půjčovat pouze předem objednané knihy a též vracet své vypůjčky. Knihovnice paní Mgr. Vlasta Atanasová a paní Bc. Jana Veselá Vám na základě telefonické nebo emailové objednávky požadovaný titul připraví a v dohodnutém termínu vydají.

Kontakty:
Mgr. Vlasta Atanasová: 773 625 669, vlasta.a@seznam.cz
Bc. Jana Veselá: 603 571 370, JJVesela@seznam.cz

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
seznam-novych-knih-10-2020.pdf 439.1 Kb

Covid 19 vs. chřipka a další informace

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
covid-vs-chripka-szu.pdf 2505.9 Kb
letak-mz-co-kdyz-c-.pdf 246.6 Kb
letak-mz-co-kdyz-c-344415371.pdf 246.8 Kb
letak-mz-co-kdyz-kontakt.pdf 266.7 Kb
letak-mz-co-kdyz-pojmy.pdf 235.9 Kb
letak-mz-co-kdyz-priznaky.pdf 245.3 Kb
letak-mz-omezeni-soc-kontakt-covid.pdf 418.1 Kb

Psychologická pomoc

V Jihočeském kraji, stejně tak jako v celé České republice, přibývá kvůli pandemii koronaviru u mnohých lidí úzkostných stavů. Psychologové a terapeuti museli omezit, nebo i přerušit své služby tak, jak byli zvyklí a přesunuli se do online prostoru nebo na telefonické linky. Existuje celá řada poraden, krizových nebo intervenčních center a linek důvěry, které nabízí v tomto směru odbornou a kvalifikovanou pomoc. Na základě usnesení Krizového štábu Jihočeského kraje v přiloženém souboru nabízíme seznam jihočeských i celorepublikových míst, která tuto pomoc nabízí.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
krizove-linky-jck-cr-seznam.pdf 130.2 Kb

Zimní svoz domovního odpadu.

Od 5.10.2020 bude firma Rumpold provádět svoz TDO v úterý každý týden.

Změna Územního plánu č. 1

Oznamujeme, že soukromý investor připravuje změnu č. 1 ÚP Skalice. Nabízí se příležitost se k této změně připojit. S více účastníky bude změna ÚP ekonomicky pro všechny výhodnější.
Pokud má někdo zájem, informujte se e-mailem nebo telefonický na OÚ.

Informace na webových stránkách hzscr

Hasičský záchranný sbor ČR na svých webových stránkách https://www.hzscr.cz/ zřídil speciální rubriku „Koronavirus COVID 19 – videoinformace, rady a doporučení“. Obyvatelé naší obce zde mohou nalézt relevantní informace, které jsou rozděleny do následujících kapitol:
• Všeobecné informace
• Psychosociální pomoc
• Mimořádná a krizová opatření
• Hygienická opatření
• Hasiči a koronavirus
• Jak na to?
Aktuální přehled informací souvisejících s onemocněním COVID-19 najdete na oficiálních stránkách Ministerstva zdravotnictví https://koronavirus.mzcr.cz.

Informace spoluobčanům

Vážení spoluobčané,
v souvislostí se současnou situací mi dovolte oznámit následující:
Jarní setkání s občany v jednotlivých obcích se konat nebudou. Poplatky za odpad atd. je možné uhradit hotově do konce roku 2020. Pokud vlastníte bankovní účet, využijte, prosím, možnosti platby převodem.
Výše poplatku za r. 2020 činí: TDO 690,- Kč/osoba, VaK 30,- Kč/osoba, Pes 50,- Kč/Pes. Rekreační objekty: TDO 690,- Kč/objekt, VaK 100,- Kč/objekt.
Účet: 6020301/0100

Variabilní symbol: číslo popisné
Do zprávy pro příjemce, prosím, uveďte své jméno.

Pokud bude mít některý ze seniorů naší obce potíže se zajištěním základních potravin, hygienických potřeb, jsme se sborem dobrovolných hasičů Skalice připraveni pomoci. Obracet se můžete na velitele hasičů: Ing. Vladimíra Vančatu tel.: 606 640 603, na starostu hasičů: Luboše Kostrbu tel.: 603 304 605, na starostu obce: Ing. Petra Cíchu 777 272 712.


Přeji všem zdraví a návrat k našemu běžnému životu.

Ing. Petr Cícha
starosta obce

Nakládání s komunálními odpady

Nakládání s komunálními odpady u zdravých lidí se v současné době nemění včetně způsobu třídění odpadu.

Jednorázové ochranné pomůcky (roušky/respirátory) u lidí, kteří nejsou infikováni nebo nejsou v karanténě, je možné po použití odkládat do směsného komunálního odpadu pokud budou vloženy do plastového obalu, který bude následně vložen do dalšího plastového obalu a zavázán.

Nová psychosociální linka

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
nova-psychosocialni-linka.jpg 41.2 Kb

Pitná voda je v pořádku - vyjádření Čevak

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
vyjadreni-cevak-a.s..pdf 104.7 Kb

Upozornění vlastníkům na dřeviny v blízkosti elelktrického distribučního vedení

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
upozorneni-vlastnikum-ci-dreviny-v-blizkosti-el.vedeni.pdf 1215.1 Kb
zasady-pro-provadeni-odstranovani-a-orezu-drevin.docx 15.3 Kb

Informace pro poskytovatele ubytování

Vážení ubytovatelé,
dovolujeme si Vás tímto informovat o platnosti obecně závazné vyhlášky č. 2/2012, o místních poplatcích,
ze které mj. plyne povinnost pro ubytovatele odvádět poplatek za rekreační pobyt obci Skalice.
Znění vyhlášky je dostupné na webových stránkách obce Skalice.
Děkujeme, že jednáte čestně a poplatky řádně odvádíte resp. budete odvádět.