Aktuality

Setkání s občany

Ve čtvrtek 14. července se od 18 hod. v sále KD Skalice koná setkání občanů se zastupiteli obce. Všichni jsou srdečně zváni.


Letní svoz odpadu

Oznamujeme Vám, že od 2. 5. 2022 do 30. 9. 2022 bude svozová firma provádět svoz tuhého domovního odpadu v letním režimu. V katastru naší obce takto: Úterý – sudý týden


Sbírka na pomoc Ukrajině

Vážení spoluobčané, Možností jak pomoci Ukrajině, je pomoc prostřednictvím ze strany Diecézní charity České Budějovice. Pomoc, kterou Diecézní charita České Budějovice nabízí je v tuto dobu velmi důležitá. Jako hlavní pomoc pro obyvatele Ukrajiny má Poradnu pro cizince a migranty, která zajišťuje odborné poradenství. Více informací pak nejdete na webu www.dchcb.cz/spolecne-pro-ukrajinu/. Diecézní charita pořádá sbírku - Finanční pomoc Ukrajincům na jihu Čech nebo Finanční pomoc lidem na Ukrajině. Více info v záložce úřad - příloha .


Informace spoluobčanům - Poplatky

Vážení spoluobčané, v souvislostí se současnou situací mi dovolte oznámit následující: Poplatky za odpad atd. je možné uhradit hotově do 30. 9. 2022. Pokud vlastníte bankovní účet, využijte, prosím, možnosti platby převodem. Výše poplatku za r. 2022 činí: TDO 690,- Kč/osoba, ČOV 30,- Kč/osoba, Pes 50,- Kč/Pes. Rekreační objekty: TDO 690,- Kč/objekt, ČOV 100,- Kč/objekt. Poplatek ČOV se týká pouze domácností napojených na čistírnu odpadních vod. Účet: 6020301/0100 Variabilní symbol: číslo popisné Do zprávy pro příjemce, prosím, uveďte své jméno. Přeji všem zdraví a návrat k našemu běžnému životu. Ing. Petr Cícha starosta obce


Nová kniha Soběslav a okolí z nebe

V nové knize Soběslav a okolí z nebe uvidíme i naši malebnou obec Skalice. Kniha je dostupná v obecní knihovně. Knihu si můžete prolistovat online v elektronickém listovači zde: https://www.cbs-cesko.cz/kniha/sobeslav-a-okoli-z-nebe/


Covid 19 vs. chřipka a další informace


Psychologická pomoc

V Jihočeském kraji, stejně tak jako v celé České republice, přibývá kvůli pandemii koronaviru u mnohých lidí úzkostných stavů. Psychologové a terapeuti museli omezit, nebo i přerušit své služby tak, jak byli zvyklí a přesunuli se do online prostoru nebo na telefonické linky. Existuje celá řada poraden, krizových nebo intervenčních center a linek důvěry, které nabízí v tomto směru odbornou a kvalifikovanou pomoc. Na základě usnesení Krizového štábu Jihočeského kraje v přiloženém souboru nabízíme seznam jihočeských i celorepublikových míst, která tuto pomoc nabízí.


Informace na webových stránkách hzscr

Hasičský záchranný sbor ČR na svých webových stránkách https://www.hzscr.cz/ zřídil speciální rubriku „Koronavirus COVID 19 – videoinformace, rady a doporučení“. Obyvatelé naší obce zde mohou nalézt relevantní informace, které jsou rozděleny do následujících kapitol: • Všeobecné informace • Psychosociální pomoc • Mimořádná a krizová opatření • Hygienická opatření • Hasiči a koronavirus • Jak na to? Aktuální přehled informací souvisejících s onemocněním COVID-19 najdete na oficiálních stránkách Ministerstva zdravotnictví https://koronavirus.mzcr.cz.


Nakládání s komunálními odpady

Nakládání s komunálními odpady u zdravých lidí se v současné době nemění včetně způsobu třídění odpadu. Jednorázové ochranné pomůcky (roušky/respirátory) u lidí, kteří nejsou infikováni nebo nejsou v karanténě, je možné po použití odkládat do směsného komunálního odpadu pokud budou vloženy do plastového obalu, který bude následně vložen do dalšího plastového obalu a zavázán.


Pitná voda je v pořádku - vyjádření Čevak


Upozornění vlastníkům na dřeviny v blízkosti elelktrického distribučního vedení


Informace pro poskytovatele ubytování

Vážení ubytovatelé, dovolujeme si Vás tímto informovat o platnosti obecně závazné vyhlášky č. 2/2012, o místních poplatcích, ze které mj. plyne povinnost pro ubytovatele odvádět poplatek za rekreační pobyt obci Skalice. Znění vyhlášky je dostupné na webových stránkách obce Skalice. Děkujeme, že jednáte čestně a poplatky řádně odvádíte resp. budete odvádět.