Aktuality

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 13.12.2021 od 08:00 do 13.12.2021 14:00

Vypnutá oblast:
COREZINC s.r.o., MVE Mlýn Roudná, s.r.o., OSSY s.r.o., DK Dvořák s.r.o., Čevak a.s., Část obce
Roudná od čp.12 resp.104 obě strany směr ČOV k čp.235, chatová oblast k č.e.79 na levém břehu
řeky, od čp.29 obě strany směr Janov k čp.42 + chaty.
Skalice, Skalice 28

Knihovna

Vážení čtenáři,
obecní knihovna Skalice je otevřena. Těšíme se na Vás.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
nove-knihy-11-2021.pdf 421.8 Kb

Zimní svoz TDO

Vážení spoluobčané,
oznamujeme Vám, že svozová firma Rumpold od 4. 10. 2021 bude provádět svoz tuhého domovního odpadu v zimním režimu takto:

Úterý - každý týden

Nová kniha Soběslav a okolí z nebe

V nové knize Soběslav a okolí z nebe uvidíme i naši malebnou obec Skalice.
Kniha je dostupná v obecní knihovně.

Knihu si můžete prolistovat online v elektronickém listovači zde:

https://www.cbs-cesko.cz/kniha/sobeslav-a-okoli-z-nebe/

Informace spoluobčanům

Vážení spoluobčané,
v souvislostí se současnou situací mi dovolte oznámit následující:
Jarní setkání s občany v jednotlivých obcích se konat nebudou. Poplatky za odpad atd. je možné uhradit hotově do 30. 9. 2021. Pokud vlastníte bankovní účet, využijte, prosím, možnosti platby převodem.
Výše poplatku za r. 2021 činí: TDO 690,- Kč/osoba, ČOV 30,- Kč/osoba, Pes 50,- Kč/Pes. Rekreační objekty: TDO 690,- Kč/objekt, ČOV 100,- Kč/objekt.
Účet: 6020301/0100

Variabilní symbol: číslo popisné
Do zprávy pro příjemce, prosím, uveďte své jméno.


Přeji všem zdraví a návrat k našemu běžnému životu.

Ing. Petr Cícha
starosta obce

Ukliďme Česko - Skalici a okolí

Děkujeme všem, kteří v sobotu 27. 3. 2021 přispěli k čistému oklí naší obce. Dobrovolníků se zůčastnilo cca 35-40 a sebraného odpadu bylo cca 25-30 pytlů.

Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
revize-katastru-nemovitosti-2021.pdf 80.6 Kb

Covid 19 vs. chřipka a další informace

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
covid-vs-chripka-szu.pdf 2505.9 Kb
letak-mz-co-kdyz-c-.pdf 246.6 Kb
letak-mz-co-kdyz-c-344415371.pdf 246.8 Kb
letak-mz-co-kdyz-kontakt.pdf 266.7 Kb
letak-mz-co-kdyz-pojmy.pdf 235.9 Kb
letak-mz-co-kdyz-priznaky.pdf 245.3 Kb
letak-mz-omezeni-soc-kontakt-covid.pdf 418.1 Kb

Psychologická pomoc

V Jihočeském kraji, stejně tak jako v celé České republice, přibývá kvůli pandemii koronaviru u mnohých lidí úzkostných stavů. Psychologové a terapeuti museli omezit, nebo i přerušit své služby tak, jak byli zvyklí a přesunuli se do online prostoru nebo na telefonické linky. Existuje celá řada poraden, krizových nebo intervenčních center a linek důvěry, které nabízí v tomto směru odbornou a kvalifikovanou pomoc. Na základě usnesení Krizového štábu Jihočeského kraje v přiloženém souboru nabízíme seznam jihočeských i celorepublikových míst, která tuto pomoc nabízí.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
krizove-linky-jck-cr-seznam.pdf 130.2 Kb

Informace na webových stránkách hzscr

Hasičský záchranný sbor ČR na svých webových stránkách https://www.hzscr.cz/ zřídil speciální rubriku „Koronavirus COVID 19 – videoinformace, rady a doporučení“. Obyvatelé naší obce zde mohou nalézt relevantní informace, které jsou rozděleny do následujících kapitol:
• Všeobecné informace
• Psychosociální pomoc
• Mimořádná a krizová opatření
• Hygienická opatření
• Hasiči a koronavirus
• Jak na to?
Aktuální přehled informací souvisejících s onemocněním COVID-19 najdete na oficiálních stránkách Ministerstva zdravotnictví https://koronavirus.mzcr.cz.

Nakládání s komunálními odpady

Nakládání s komunálními odpady u zdravých lidí se v současné době nemění včetně způsobu třídění odpadu.

Jednorázové ochranné pomůcky (roušky/respirátory) u lidí, kteří nejsou infikováni nebo nejsou v karanténě, je možné po použití odkládat do směsného komunálního odpadu pokud budou vloženy do plastového obalu, který bude následně vložen do dalšího plastového obalu a zavázán.

Nová psychosociální linka

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
nova-psychosocialni-linka.jpg 41.2 Kb

Pitná voda je v pořádku - vyjádření Čevak

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
vyjadreni-cevak-a.s..pdf 104.7 Kb

Upozornění vlastníkům na dřeviny v blízkosti elelktrického distribučního vedení

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
upozorneni-vlastnikum-ci-dreviny-v-blizkosti-el.vedeni.pdf 1215.1 Kb
zasady-pro-provadeni-odstranovani-a-orezu-drevin.docx 15.3 Kb

Informace pro poskytovatele ubytování

Vážení ubytovatelé,
dovolujeme si Vás tímto informovat o platnosti obecně závazné vyhlášky č. 2/2012, o místních poplatcích,
ze které mj. plyne povinnost pro ubytovatele odvádět poplatek za rekreační pobyt obci Skalice.
Znění vyhlášky je dostupné na webových stránkách obce Skalice.
Děkujeme, že jednáte čestně a poplatky řádně odvádíte resp. budete odvádět.