Aktuality

Jóga pro všechny

Trápí Vás bolavá záda, jste pod tíhou stresu a rádi byste se naučili správně dýchat? Lekce se konají každý pátek v kulturním domě ve Skalici, každý pátek od 18:00 – 19:15hod.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
letacek-skalice.pdf 90.6 Kb

Setkání na podporu pečujících osob, které se bude konat v Želči v úterý 28. 3. 2023 od 14:30

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
pecujici-zelec.png 438.1 Kb

Zápis dětí ZŠ Soběslav

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
info-obcim-rodice.pdf 87.6 Kb
zapis-oznameni-mu-ou-ms-2023.pdf 131.9 Kb

Dětský karneval

V neděli 26. 3. 2023 se od 14 hod. koná v kulturním domě ve Skalici Dětský karneval. O zábavu se postará skupina pana Mgr. Jaroslava Pokuty. Připravena je tombola a soutěže.

Všichni jsou co nejsrdečněji zváni.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
detsky-karneval-2023.pdf 455.6 Kb

Sportem ku zdraví

Pojďme udělat něco pro naše zdraví, neboť jak praví přísloví: „Ve zdravém těle zdravý duch“.
Spálíme více kalorií a uděláme tělu dobře. Nové cvičení pod vedením certifikovaných lektorek v klubovně KD Skalice na které jsou všichni srdečně zváni.

• Středy od 17 a 18 hodin - hodina pilates
 
• Pátky od 18 hodin - hodina jógy 

Informace spoluobčanům - Poplatky

Vážení spoluobčané,
dovolte mi oznámit následující:
Poplatky za odpad atd. je možné uhradit hotově do 30. 9. 2023. Pokud vlastníte bankovní účet, využijte, prosím, možnosti platby převodem.
Výše poplatku za r. 2023 činí: TDO 690,- Kč/osoba, Pes 50,- Kč/Pes. Rekreační objekty: TDO 690,- Kč/objekt.

Účet: 6020301/0100

Variabilní symbol: číslo popisné
Do zprávy pro příjemce, prosím, uveďte své jméno.


Přeji všem zdraví.

Ing. Petr Cícha
starosta obce

Informace pro spoluobčany.

Vážení spoluobčané, vzhledem k množícím se dotazům ohledně provozu kanalizační sítě a ČOV (čistírna odpadních vod) uvádíme následující:

  • Kanalizační síť, čistírny odpadních vod jsou a zůstávají v majetku obce.
  • Provoz kanalizační sítě, čistíren odpadních vod musí splňovat řadu zákonných předpisů, stejně tak, jako její provozovatel. De facto od samého počátku, spravuje a provozuje naši kanalizační síť a  čistírny odpadních vod společnost Čevak a.s., a to na základě smluvních objednávek. Společnost Čevak a.s. je již od roku 2000 dlouhodobým a spolehlivým provozovatelem (nikoli majitelem) vodohospodářského majetku obce Skalice. De iure se jedná o uvedení do stavu odpovídajícímu realitě a jde o rozšíření stávající smlouvy se společností Čevak a.s.
  • Za řádnou funkci a provoz kanalizační sítě a čistíren odpadních vod má veškerou odpovědnost obec. A právě tímto krokem obec sleduje naplnění všech jak zákonných, tak technologických podmínek pro dlouhodobý řádný provoz kanalizační sítě a čistíren odpadních vod.
  • Provoz kanalizační sítě a čistíren odpadních vod nebyl nikdy zadarmo. Není zadarmo ani pro ty, kdo provozují vlastní ČOV popř. hradí náklady na vyvážení a údržbu septiků. Na základě informací od občanů z již odeslaných „dotazníků“ a kalkulace společnosti Čevak a.s. uvádíme kalkulaci cen za poslední tři roky. Kalkulace platí jen pro přímé náklady bez odpisů majetku a tvorby fondu na jeho obnovu.

            Množství přečištěné vody celkem za rok 14 400 m3

            DPH pro stočné je od května 2020 sníženo na 10%

            Rok 2020 – rok prakticky bez oprav

            Celkové náklady na přečištění 207.107,- Kč

            Cena za 1m3 potom 14,40 Kč + DPH 10% = 15,84 Kč

            Rok 2021 – tady už byly nějaké opravy za 117.000,- Kč

            Celkové náklady na přečištění 325.122,- Kč

            Cena za 1m3 potom 22,57 Kč + DPH 10% = 24,83 Kč

            Rok 2022 – opravy zatím 55.821,- Kč

            Celkové náklady na přečištění (s odhadem ceny energie za listopad a prosinec) 347.000,- Kč.

            Cena za 1m3 potom 24,09 Kč + DPH 10% = 26,50 Kč

            Ceny v okolních obcích se pohybují cca od 10,- Kč do 43,- Kč za 1m3. To je dáno systémem čištění. Cena např. 8,- Kč za 1m3 odpovídá vypouštění bez ČOV a zahrnuje prakticky jen náklady na vzorkování. Tábor, Sezimovo Ústí, Planá nad Lužnicí mají cenu 43,- Kč za 1m3. To však není způsobeno jen vyššími náklady na přečištění, ale zejména tím, že si vytvářejí fond na obnovu a opravy a zároveň Čevak a.s. odvádí peníze městu.       Obdobný systém čištění jako v naší obci má obec Tučapy, kde je cena 21,98 Kč za 1m3 a Roudná, kde je cena 29,03 Kč za 1m3 (Mj. bude zdražovat). To odpovídá i kalkulaci ceny v naší obci.

  • Jsme si velmi dobře vědomi současné tíživé ekonomické situace a jak jsme slíbili, cenu za 1m3 stočného stanovíme s ohledem na současnou situaci. Záměrem je stanovit cenu v rozmezí 30 - 40% nákladů na přečištění s tím, že zbylých 60-70% uhradí obec. K postupnému dorovnání by pak došlo v horizontu pěti let.
  • Rozhodnutí o rozšíření smlouvy se společností Čevak a.s. na správu a provozování kanalizační sítě a čistíren odpadních vod učinilo na svém zasedání ZO již minulé zastupitelstvo v březnu t.r. (nikoli „až po volbách“) a toto rozhodnutí potvrdilo také současné zastupitelstvo na zasedání ZO v listopadu t.r.
  • U odběrných míst, kde je voda odebírána z vlastního zdroje (studna) bez měření, je spotřeba stanovena podle zákona č. 274/2001, resp. jeho prováděcí vyhlášky 428/2001 Sb. paušálem podle počtu bydlících osob. U běžně vybaveného domu (WC, teplá voda na kohoutku v bytě) je paušál 36 m3 na osobu za rok. Pokud je dům užíván k rekreačním účelům, je účtována poměrná spotřeba za dobu, kdy je dům užíván. Pro stanovení množství odpadních vod si může majitel osadit za domácí vodárnu vlastní vodoměr, stočné by pak bylo stanoveno podle vodoměru. V případě zájmu o měření sdělí podrobnější informace Čevak a.s.

Cena za stočné byla stanovena na zasedání zastupitelstva obce na 10,- Kč za 1m3.

Zastupitelé obce Skalice

Upozornění vlastníkům na dřeviny v blízkosti elelktrického distribučního vedení

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
upozorneni-vlastnikum-ci-dreviny-v-blizkosti-el.vedeni624048378.pdf 1215.1 Kb
zasady-pro-provadeni-odstranovani-a-orezu-drevin.docx 15.3 Kb

Policisté apelují na občany, v kyberprostoru buďte ostražití

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
a-falesne-investice.jpg 117.3 Kb
a-podvody-pres-inzerat.jpg 128.8 Kb
a-smishing.jpg 109.2 Kb
a-to-nevymazes-letak.pdf 542.2 Kb
a-vishing.jpg 124.2 Kb
internetove-podvody.pdf 120.8 Kb

Zimní svoz odpadu

Oznamujeme Vám, že od 3. 10. 2022 bude svozová firma provádět svoz tuhého domovního odpadu vzimním režimu.
V katastru naší obce takto:
Úterý – každý týden

Nová kniha Soběslav a okolí z nebe

V nové knize Soběslav a okolí z nebe uvidíme i naši malebnou obec Skalice.
Kniha je dostupná v obecní knihovně.

Knihu si můžete prolistovat online v elektronickém listovači zde:

https://www.cbs-cesko.cz/kniha/sobeslav-a-okoli-z-nebe/

Covid 19 vs. chřipka a další informace

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
covid-vs-chripka-szu.pdf 2505.9 Kb
letak-mz-co-kdyz-c-.pdf 246.6 Kb
letak-mz-co-kdyz-c-344415371.pdf 246.8 Kb
letak-mz-co-kdyz-kontakt.pdf 266.7 Kb
letak-mz-co-kdyz-pojmy.pdf 235.9 Kb
letak-mz-co-kdyz-priznaky.pdf 245.3 Kb
letak-mz-omezeni-soc-kontakt-covid.pdf 418.1 Kb

Informace na webových stránkách hzscr

Hasičský záchranný sbor ČR na svých webových stránkách https://www.hzscr.cz/ zřídil speciální rubriku „Koronavirus COVID 19 – videoinformace, rady a doporučení“. Obyvatelé naší obce zde mohou nalézt relevantní informace, které jsou rozděleny do následujících kapitol:
• Všeobecné informace
• Psychosociální pomoc
• Mimořádná a krizová opatření
• Hygienická opatření
• Hasiči a koronavirus
• Jak na to?
Aktuální přehled informací souvisejících s onemocněním COVID-19 najdete na oficiálních stránkách Ministerstva zdravotnictví https://koronavirus.mzcr.cz.

Nakládání s komunálními odpady

Nakládání s komunálními odpady u zdravých lidí se v současné době nemění včetně způsobu třídění odpadu.

Jednorázové ochranné pomůcky (roušky/respirátory) u lidí, kteří nejsou infikováni nebo nejsou v karanténě, je možné po použití odkládat do směsného komunálního odpadu pokud budou vloženy do plastového obalu, který bude následně vložen do dalšího plastového obalu a zavázán.

Pitná voda je v pořádku - vyjádření Čevak

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
vyjadreni-cevak-a.s..pdf 104.7 Kb

Informace pro poskytovatele ubytování

Vážení ubytovatelé,
dovolujeme si Vás tímto informovat o platnosti obecně závazné vyhlášky č. 2/2012, o místních poplatcích,
ze které mj. plyne povinnost pro ubytovatele odvádět poplatek za rekreační pobyt obci Skalice.
Znění vyhlášky je dostupné na webových stránkách obce Skalice.
Děkujeme, že jednáte čestně a poplatky řádně odvádíte resp. budete odvádět.