Aktuality

Eon přerušení dodávky el. energie

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
vypnuti-energie-eon-oznameni-10-2020.pdf 104 Kb

Knihovna

Vážení čtenáři,
oznamujeme, že je Obecní knihovna Skalice uzavřena do 3. 11. 2020.

Zimní svoz domovního odpadu.

Od 5.10.2020 bude firma Rumpold provádět svoz TDO v úterý každý týden.

Změna Územního plánu č. 1

Oznamujeme, že soukromý investor připravuje změnu č. 1 ÚP Skalice. Nabízí se příležitost se k této změně připojit. S více účastníky bude změna ÚP ekonomicky pro všechny výhodnější.
Pokud má někdo zájem, informujte se e-mailem nebo telefonický na OÚ.

Informace na webových stránkách hzscr

Hasičský záchranný sbor ČR na svých webových stránkách https://www.hzscr.cz/ zřídil speciální rubriku „Koronavirus COVID 19 – videoinformace, rady a doporučení“. Obyvatelé naší obce zde mohou nalézt relevantní informace, které jsou rozděleny do následujících kapitol:
• Všeobecné informace
• Psychosociální pomoc
• Mimořádná a krizová opatření
• Hygienická opatření
• Hasiči a koronavirus
• Jak na to?
Aktuální přehled informací souvisejících s onemocněním COVID-19 najdete na oficiálních stránkách Ministerstva zdravotnictví https://koronavirus.mzcr.cz.

Uzavírka mostu Ovčín

V souvislosti s uzavřením silnice do Soběslavi v úseku opravovaného mostu Ovčín sděluji následující informace:
Autobusovou dopravu firma Comett plus, spol. s r.o. zajistí. Stavba vybuduje lávku pro pěší. Cestující budou muset přejít na druhou stranu řeky, kde bude čekat druhý autobus, který je rozveze po stávajících zastávkách. Na linku bude vypracován výlukový jízdní řád ve kterém dopravce zohlední časovou náročnost spojů.

Informace spoluobčanům

Vážení spoluobčané,
v souvislostí se současnou situací mi dovolte oznámit následující:
Jarní setkání s občany v jednotlivých obcích se konat nebudou. Poplatky za odpad atd. je možné uhradit hotově do konce roku 2020. Pokud vlastníte bankovní účet, využijte, prosím, možnosti platby převodem.
Výše poplatku za r. 2020 činí: TDO 690,- Kč/osoba, VaK 30,- Kč/osoba, Pes 50,- Kč/Pes. Rekreační objekty: TDO 690,- Kč/objekt, VaK 100,- Kč/objekt.
Účet: 6020301/0100

Variabilní symbol: číslo popisné
Do zprávy pro příjemce, prosím, uveďte své jméno.

Pokud bude mít některý ze seniorů naší obce potíže se zajištěním základních potravin, hygienických potřeb, jsme se sborem dobrovolných hasičů Skalice připraveni pomoci. Obracet se můžete na velitele hasičů: Ing. Vladimíra Vančatu tel.: 606 640 603, na starostu hasičů: Luboše Kostrbu tel.: 603 304 605, na starostu obce: Ing. Petra Cíchu 777 272 712.

Dále mi dovolte Vás informovat o uzavírce silnice III/13510 z důvodu opravy mostu Ovčín. Plná uzavírka se předpokládá od 13.04.2020 do 13.12.2020. Objízdná trasa je plánována přes Radimov, Hlavatce, Svinky, Vlastiboř a Vesce do Soběslavi.

Přeji všem zdraví a návrat k našemu běžnému životu.

Ing. Petr Cícha
starosta obce

Nakládání s komunálními odpady

Nakládání s komunálními odpady u zdravých lidí se v současné době nemění včetně způsobu třídění odpadu.

Jednorázové ochranné pomůcky (roušky/respirátory) u lidí, kteří nejsou infikováni nebo nejsou v karanténě, je možné po použití odkládat do směsného komunálního odpadu pokud budou vloženy do plastového obalu, který bude následně vložen do dalšího plastového obalu a zavázán.

Nová psychosociální linka

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
nova-psychosocialni-linka.jpg 41.2 Kb

Pitná voda je v pořádku - vyjádření Čevak

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
vyjadreni-cevak-a.s..pdf 104.7 Kb

Přechod na signál DVB-T2

Již za několik dní začne v České republice druhá vlna digitalizace spojená s přechodem na nový vysílací standard DVB-T2.

Neváhejte se s jakýmikoli dotazy týkajícími se přechodu na DVB-T2 obrátit na Divácké centrum na čísle 2 6113 6113 či na e-mail info@ceskatelevize.cz.

Podrobnosti jsou k dispozici také na webu digict.cz.

 

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
ct-prechod-dvb-t2.pdf 597.5 Kb

Upozornění vlastníkům na dřeviny v blízkosti elelktrického distribučního vedení

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
upozorneni-vlastnikum-ci-dreviny-v-blizkosti-el.vedeni.pdf 1215.1 Kb
zasady-pro-provadeni-odstranovani-a-orezu-drevin.docx 15.3 Kb

Informace pro poskytovatele ubytování

Vážení ubytovatelé,
dovolujeme si Vás tímto informovat o platnosti obecně závazné vyhlášky č. 2/2012, o místních poplatcích,
ze které mj. plyne povinnost pro ubytovatele odvádět poplatek za rekreační pobyt obci Skalice.
Znění vyhlášky je dostupné na webových stránkách obce Skalice.
Děkujeme, že jednáte čestně a poplatky řádně odvádíte resp. budete odvádět.