Aktuality

Informace spoluobčanům - Poplatky

Vážení spoluobčané,
v souvislostí se současnou situací mi dovolte oznámit následující:
Poplatky za odpad atd. je možné uhradit hotově do 30. 9. 2022. Pokud vlastníte bankovní účet, využijte, prosím, možnosti platby převodem.
Výše poplatku za r. 2022 činí: TDO 690,- Kč/osoba, ČOV 30,- Kč/osoba, Pes 50,- Kč/Pes. Rekreační objekty: TDO 690,- Kč/objekt, ČOV 100,- Kč/objekt. Poplatek ČOV se týká pouze domácností napojených na čistírnu odpadních vod.

Účet: 6020301/0100

Variabilní symbol: číslo popisné
Do zprávy pro příjemce, prosím, uveďte své jméno.


Přeji všem zdraví a návrat k našemu běžnému životu.

Ing. Petr Cícha
starosta obce

Knihovna

Vážení čtenáři,
obecní knihovna Skalice je otevřena. Těšíme se na Vás.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
nove-knihy-11-2021.pdf 421.8 Kb

Zimní svoz TDO

Vážení spoluobčané,
oznamujeme Vám, že svozová firma Rumpold od 4. 10. 2021 bude provádět svoz tuhého domovního odpadu v zimním režimu takto:

Úterý - každý týden

Nová kniha Soběslav a okolí z nebe

V nové knize Soběslav a okolí z nebe uvidíme i naši malebnou obec Skalice.
Kniha je dostupná v obecní knihovně.

Knihu si můžete prolistovat online v elektronickém listovači zde:

https://www.cbs-cesko.cz/kniha/sobeslav-a-okoli-z-nebe/

Ukliďme Česko - Skalici a okolí

Děkujeme všem, kteří v sobotu 27. 3. 2021 přispěli k čistému oklí naší obce. Dobrovolníků se zůčastnilo cca 35-40 a sebraného odpadu bylo cca 25-30 pytlů.

Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
revize-katastru-nemovitosti-2021.pdf 80.6 Kb

Covid 19 vs. chřipka a další informace

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
covid-vs-chripka-szu.pdf 2505.9 Kb
letak-mz-co-kdyz-c-.pdf 246.6 Kb
letak-mz-co-kdyz-c-344415371.pdf 246.8 Kb
letak-mz-co-kdyz-kontakt.pdf 266.7 Kb
letak-mz-co-kdyz-pojmy.pdf 235.9 Kb
letak-mz-co-kdyz-priznaky.pdf 245.3 Kb
letak-mz-omezeni-soc-kontakt-covid.pdf 418.1 Kb

Psychologická pomoc

V Jihočeském kraji, stejně tak jako v celé České republice, přibývá kvůli pandemii koronaviru u mnohých lidí úzkostných stavů. Psychologové a terapeuti museli omezit, nebo i přerušit své služby tak, jak byli zvyklí a přesunuli se do online prostoru nebo na telefonické linky. Existuje celá řada poraden, krizových nebo intervenčních center a linek důvěry, které nabízí v tomto směru odbornou a kvalifikovanou pomoc. Na základě usnesení Krizového štábu Jihočeského kraje v přiloženém souboru nabízíme seznam jihočeských i celorepublikových míst, která tuto pomoc nabízí.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
krizove-linky-jck-cr-seznam.pdf 130.2 Kb

Informace na webových stránkách hzscr

Hasičský záchranný sbor ČR na svých webových stránkách https://www.hzscr.cz/ zřídil speciální rubriku „Koronavirus COVID 19 – videoinformace, rady a doporučení“. Obyvatelé naší obce zde mohou nalézt relevantní informace, které jsou rozděleny do následujících kapitol:
• Všeobecné informace
• Psychosociální pomoc
• Mimořádná a krizová opatření
• Hygienická opatření
• Hasiči a koronavirus
• Jak na to?
Aktuální přehled informací souvisejících s onemocněním COVID-19 najdete na oficiálních stránkách Ministerstva zdravotnictví https://koronavirus.mzcr.cz.

Nakládání s komunálními odpady

Nakládání s komunálními odpady u zdravých lidí se v současné době nemění včetně způsobu třídění odpadu.

Jednorázové ochranné pomůcky (roušky/respirátory) u lidí, kteří nejsou infikováni nebo nejsou v karanténě, je možné po použití odkládat do směsného komunálního odpadu pokud budou vloženy do plastového obalu, který bude následně vložen do dalšího plastového obalu a zavázán.

Nová psychosociální linka

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
nova-psychosocialni-linka.jpg 41.2 Kb

Pitná voda je v pořádku - vyjádření Čevak

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
vyjadreni-cevak-a.s..pdf 104.7 Kb

Upozornění vlastníkům na dřeviny v blízkosti elelktrického distribučního vedení

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
upozorneni-vlastnikum-ci-dreviny-v-blizkosti-el.vedeni.pdf 1215.1 Kb
zasady-pro-provadeni-odstranovani-a-orezu-drevin.docx 15.3 Kb

Informace pro poskytovatele ubytování

Vážení ubytovatelé,
dovolujeme si Vás tímto informovat o platnosti obecně závazné vyhlášky č. 2/2012, o místních poplatcích,
ze které mj. plyne povinnost pro ubytovatele odvádět poplatek za rekreační pobyt obci Skalice.
Znění vyhlášky je dostupné na webových stránkách obce Skalice.
Děkujeme, že jednáte čestně a poplatky řádně odvádíte resp. budete odvádět.