Aktuality

Letní svoz odpadu

Oznamujeme Vám, že od 2. 5. 2022 do 30. 9. 2022 bude svozová firma provádět svoz tuhého domovního odpadu v letním režimu. V katastru naší obce takto: Úterý – sudý týden


Sbírka na pomoc Ukrajině

Vážení spoluobčané, Možností jak pomoci Ukrajině, je pomoc prostřednictvím ze strany Diecézní charity České Budějovice. Pomoc, kterou Diecézní charita České Budějovice nabízí je v tuto dobu velmi důležitá. Jako hlavní pomoc pro obyvatele Ukrajiny má Poradnu pro cizince a migranty, která zajišťuje odborné poradenství. Více informací pak nejdete na webu www.dchcb.cz/spolecne-pro-ukrajinu/. Diecézní charita pořádá sbírku - Finanční pomoc Ukrajincům na jihu Čech nebo Finanční pomoc lidem na Ukrajině. Více info v záložce úřad - příloha .


Informace spoluobčanům - Poplatky

Vážení spoluobčané, v souvislostí se současnou situací mi dovolte oznámit následující: Poplatky za odpad atd. je možné uhradit hotově do 30. 9. 2022. Pokud vlastníte bankovní účet, využijte, prosím, možnosti platby převodem. Výše poplatku za r. 2022 činí: TDO 690,- Kč/osoba, ČOV 30,- Kč/osoba, Pes 50,- Kč/Pes. Rekreační objekty: TDO 690,- Kč/objekt, ČOV 100,- Kč/objekt. Poplatek ČOV se týká pouze domácností napojených na čistírnu odpadních vod. Účet: 6020301/0100 Variabilní symbol: číslo popisné Do zprávy pro příjemce, prosím, uveďte své jméno. Přeji všem zdraví a návrat k našemu běžnému životu. Ing. Petr Cícha starosta obce


Nová kniha Soběslav a okolí z nebe

V nové knize Soběslav a okolí z nebe uvidíme i naši malebnou obec Skalice. Kniha je dostupná v obecní knihovně. Knihu si můžete prolistovat online v elektronickém listovači zde: https://www.cbs-cesko.cz/kniha/sobeslav-a-okoli-z-nebe/


Covid 19 vs. chřipka a další informace


Psychologická pomoc

V Jihočeském kraji, stejně tak jako v celé České republice, přibývá kvůli pandemii koronaviru u mnohých lidí úzkostných stavů. Psychologové a terapeuti museli omezit, nebo i přerušit své služby tak, jak byli zvyklí a přesunuli se do online prostoru nebo na telefonické linky. Existuje celá řada poraden, krizových nebo intervenčních center a linek důvěry, které nabízí v tomto směru odbornou a kvalifikovanou pomoc. Na základě usnesení Krizového štábu Jihočeského kraje v přiloženém souboru nabízíme seznam jihočeských i celorepublikových míst, která tuto pomoc nabízí.


Informace na webových stránkách hzscr

Hasičský záchranný sbor ČR na svých webových stránkách https://www.hzscr.cz/ zřídil speciální rubriku „Koronavirus COVID 19 – videoinformace, rady a doporučení“. Obyvatelé naší obce zde mohou nalézt relevantní informace, které jsou rozděleny do následujících kapitol: • Všeobecné informace • Psychosociální pomoc • Mimořádná a krizová opatření • Hygienická opatření • Hasiči a koronavirus • Jak na to? Aktuální přehled informací souvisejících s onemocněním COVID-19 najdete na oficiálních stránkách Ministerstva zdravotnictví https://koronavirus.mzcr.cz.


Nakládání s komunálními odpady

Nakládání s komunálními odpady u zdravých lidí se v současné době nemění včetně způsobu třídění odpadu. Jednorázové ochranné pomůcky (roušky/respirátory) u lidí, kteří nejsou infikováni nebo nejsou v karanténě, je možné po použití odkládat do směsného komunálního odpadu pokud budou vloženy do plastového obalu, který bude následně vložen do dalšího plastového obalu a zavázán.


Pitná voda je v pořádku - vyjádření Čevak


Upozornění vlastníkům na dřeviny v blízkosti elelktrického distribučního vedení


Informace pro poskytovatele ubytování

Vážení ubytovatelé, dovolujeme si Vás tímto informovat o platnosti obecně závazné vyhlášky č. 2/2012, o místních poplatcích, ze které mj. plyne povinnost pro ubytovatele odvádět poplatek za rekreační pobyt obci Skalice. Znění vyhlášky je dostupné na webových stránkách obce Skalice. Děkujeme, že jednáte čestně a poplatky řádně odvádíte resp. budete odvádět.