Rozpočet, RO
RO 2
RO 1
Rozpočet obce Skalice na rok 2024
Střednědobý výhled rozpočtu obce Skalice 24-27
Závěrečný účet za rok 2022 schválený