Aktuality

Poděkování

Velice děkujeme Městské knihovně Tábor za prezentaci naší knihovny na jejich webových stránkách:

Obecní knihovna Skalice

Obecní knihovna je zapojena do projektu REKS (REgionální Knihovní Systém) a má přístup do on-line katalogu zveřejněného na webu knihovny.

Obecní knihovna Skalice

 

   Knižní fond Obecní knihovny Skalice již naleznete v on-line katalogu, díky 100 % dotaci, kterou získala naše Obec od Městské knihovny v Táboře, které tímto velice děkujeme. Díky výměnnému knižnímu fondu, který ve velkém rozsahu naše knihovna z MK Tábor obdržela, můžeme novým čtenářům nabídnout velkou řadu knih vydaných v poslední době a mnoho zajímavých časopisů všech žánrů. Srdečně se těšíme na Vaši návštěvu!

 

 

 

SKALICKÝ VŠEZNÁLEK

Od 26. 4. 2014 je otevřen tvůrčí klub SKALICKÝ VŠEZNÁLEK, v rámci něhož jsou realizovány tvůrčí dílny, sportovní a kulturní akce pro děti i dospělé, v místnosti Obecní knihovny ve Skalici. Program tvůrčích dílen je průběžně zveřejňován. Kontakt klubvseznalek@seznam.cz.