CHLÚ Skalice

Stanovení CHLÚ Skalice nad Lužnicí

Přes veškerou naši společnou snahu zabránit stanovení chráněného ložiskového území, vydalo

Ministerstvo životního prostředí v Českých Budějovicích dne 26.4.2017 rozhodnutí o stanovení chráněného ložiskového území Skalice nad Lužnicí.

Bohužel naše obec již nebyla účastníkem řízení.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
rozhodnuti-o-stanoveni-chlu-skalice-nad-luznici.pdf 242 Kb

Dohadovací řízení

MMR svolalo na 15.12.2016 jednání na přípravu podkladů pro dohadovací řízení ve věci rozporu mezi Městským úřadem Soběslav a orgánem oprávněným ke stanovení chráněného ložiskového území.

Na toto jednání však zástupci naší obce přizváni nebyli. 

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
dohodovaci-rizeni-pisek.pdf 106.2 Kb

Stanovení CHLÚ Skalice nad Lužnicí

Dne 4. října 2016 proběhlo opakované řízení na stanovení chráněného ložiskového území Skalice nad Lužnicí. Ani na tomto opakovaném jednání nedošlo k dohodě s orgánem územniho plánování a se stavebnim úřadem. Město Soběslav na svém stanovisku setrvalo! Zástupci obce odmítli tezi, že Ministerstvo musí podle § 16 odst. 1 horního zákona dosáhnout dohody s orgánem územního plánování a stavebním úřadem, neboť  § 16 odst. 1 horního zákona pouze uvádí, jakým způsobem se zajišťuje ochrana výhradního ložiska. Dále poukázali na fakt nepřiměřeného nátlaku na změnu stanoviska dotčeného orgánu státní správy prostřednictvím opakovaného řízení a postoupením nadřízenému orgánu. O dalším postupu budeme informovat.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
priloha-protokol-obec-ii.pdf 244.9 Kb
protokol-chlu-ii-2.pdf 90.5 Kb
protokol-chlu-ii.pdf 140.6 Kb

Stanovení chráněného ložiskového území Skalice nad Lužnicí

Ministerstvo životního prostředí v Českých Budějovicích nařídilo další jednání ke stanovení chráněného ložiskového území Skalice nad Lužnicí na výhradním ložisku štěrkopísků č.3009300.

Informace v příloze. Spolek skalické NEBE rovněž na své schůzce 14. září 2016 o této skutečnosti informoval.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
narizeni-uj-04.10.2016-1.pdf 193.9 Kb

Štěrkopískové ložisko

Z podkladů, které vypracovali moji předchůdci proti průzkumu bentonitu jsem vypsal vše, co by se mohlo hodit i proti štěrkopísku.

Vhodné připomínky a nápady na e-mail: obec_skalice@volny.cz

Ne všechno je vhodné a ne všechno se použije v procesu stanoveni chráněného ložiskového území Skalice nad Lužnicí. Ale každá invence je dobrá a může se hodit v budoucnosti.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
chlu-pripominky-pracov-verze330095952.doc 35.8 Kb