ČOV

Informace pro spoluobčany.

Skalice 30.11.2022

Vážení spoluobčané, ohledně nového provozu kanalizační sítě a ČOV (čistírna odpadních vod) od roku 2023 uvádíme následující:

  • Kanalizační síť, čistírny odpadních vod jsou a zůstávají v majetku obce.
  • Provoz kanalizační sítě, čistíren odpadních vod musí splňovat řadu zákonných předpisů, stejně tak, jako její provozovatel. De facto od samého počátku, spravuje a provozuje naši kanalizační síť a  čistírny odpadních vod společnost Čevak a.s., a to na základě smluvních objednávek. Společnost Čevak a.s. je již od roku 2000 dlouhodobým a spolehlivým provozovatelem (nikoli majitelem) vodohospodářského majetku obce Skalice. De iure se jedná o uvedení do stavu odpovídajícímu realitě a jde o rozšíření stávající smlouvy se společností Čevak a.s.
  • Za řádnou funkci a provoz kanalizační sítě a čistíren odpadních vod má veškerou odpovědnost obec. A právě tímto krokem obec sleduje naplnění všech jak zákonných, tak technologických podmínek pro dlouhodobý řádný provoz kanalizační sítě a čistíren odpadních vod.
  • Provoz kanalizační sítě a čistíren odpadních vod nebyl nikdy zadarmo. Není zadarmo ani pro ty, kdo provozují vlastní ČOV popř. hradí náklady na vyvážení a údržbu septiků. Na základě informací od občanů z již odeslaných „dotazníků“ a kalkulace společnosti Čevak a.s. uvádíme kalkulaci cen za poslední tři roky. Kalkulace platí jen pro přímé náklady bez odpisů majetku a tvorby fondu na jeho obnovu.

            Množství přečištěné vody celkem za rok 14 400 m3

            DPH pro stočné je od května 2020 sníženo na 10%

            Rok 2020 – rok prakticky bez oprav

            Celkové náklady na přečištění 207.107,- Kč

            Cena za 1m3 potom 14,40 Kč + DPH 10% = 15,84 Kč

            Rok 2021 – tady už byly nějaké opravy za 117.000,- Kč

            Celkové náklady na přečištění 325.122,- Kč

            Cena za 1m3 potom 22,57 Kč + DPH 10% = 24,83 Kč

            Rok 2022 – opravy zatím 55.821,- Kč

            Celkové náklady na přečištění (s odhadem ceny energie za listopad a prosinec) 347.000,- Kč.

            Cena za 1m3 potom 24,09 Kč + DPH 10% = 26,50 Kč

            Ceny v okolních obcích se pohybují cca od 10,- Kč do 43,- Kč za 1m3. To je dáno systémem čištění. Cena např. 8,- Kč za 1m3 odpovídá vypouštění bez ČOV a zahrnuje prakticky jen náklady na vzorkování. Tábor, Sezimovo Ústí, Planá nad Lužnicí mají cenu 43,- Kč za 1m3. To však není způsobeno jen vyššími náklady na přečištění, ale zejména tím, že si vytvářejí fond na obnovu a opravy a zároveň Čevak a.s. odvádí peníze městu.       Obdobný systém čištění jako v naší obci má obec Tučapy, kde je cena 21,98 Kč za 1m3 a Roudná, kde je cena 29,03 Kč za 1m3 (Mj. bude zdražovat). To odpovídá i kalkulaci ceny v naší obci.

  • Jsme si velmi dobře vědomi současné tíživé ekonomické situace a jak jsme slíbili, cenu za 1m3 stočného stanovíme s ohledem na současnou situaci. Záměrem je stanovit cenu v rozmezí 30 - 40% nákladů na přečištění s tím, že zbylých 60-70% uhradí obec. K postupnému dorovnání by pak došlo v horizontu pěti let.
  • Rozhodnutí o rozšíření smlouvy se společností Čevak a.s. na správu a provozování kanalizační sítě a čistíren odpadních vod učinilo na svém zasedání ZO již minulé zastupitelstvo v březnu t.r. (nikoli „až po volbách“) a toto rozhodnutí potvrdilo také současné zastupitelstvo na zasedání ZO v listopadu t.r.
  • U odběrných míst, kde je voda odebírána z vlastního zdroje (studna) bez měření, je spotřeba stanovena podle zákona č. 274/2001, resp. jeho prováděcí vyhlášky 428/2001 Sb. paušálem podle počtu bydlících osob. U běžně vybaveného domu (WC, teplá voda na kohoutku v bytě) je paušál 36 m3 na osobu za rok. Pokud je dům užíván k rekreačním účelům, je účtována poměrná spotřeba za dobu, kdy je dům užíván. Pro stanovení množství odpadních vod si může majitel osadit za domácí vodárnu vlastní vodoměr, stočné by pak bylo stanoveno podle vodoměru. V případě zájmu o měření sdělí podrobnější informace Čevak a.s.

Cena za stočné pro rok 2023 byla stanovena na zasedání zastupitelstva obce na 10,- Kč za 1m3.

Zastupitelé obce Skalice