Úřední deska
Návrh územního plánu Skalice
Veřejná vyhláška územní plán Skalice
Veřejné projednání územního plánu Skalice
RO č.10
Návrh rozpočtu DSO 2020
24. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje
Upozornění vlastníkům na dřeviny v blízkosti elelktrického distribučního vedení
Směna nemovitého majetku
Zasedání ZO
4. aktualizace Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje
RO č. 9
Informace pro poskytovatele ubytování

Vážení ubytovatelé,
dovolujeme si Vás tímto informovat o platnosti obecně závazné vyhlášky č. 2/2012, o místních poplatcích,
ze které mj. plyne povinnost pro ubytovatele odvádět poplatek za rekreační pobyt obci Skalice.
Znění vyhlášky je dostupné na webových stránkách obce Skalice.
Děkujeme, že jednáte čestně a poplatky řádně odvádíte resp. budete odvádět.


Úřad pro zastupování státu - Informace veřejnosti, výzva občanům
RO č. 8
23. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje
Veřejná vyhláška - zalesňování
Střednědobý výhled rozpočtu
RO č. 7
RO č. 6
Scválený záv.účet DSO 2018
Oznámení o schválení Závěrečného účtu 2018 Svazku obcí – SOBĚSLAVSKO
Veřejná vyhláška - Kormorán
Aukční vyhláška
Zasedání ZO
Závěrečný účet DSO Soběslavsko 2018
21. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje
RO č 4, RO č. 5
Porovnání cen Čevak
Oznámení
Veřejná vyhláška - Finanční úřad
RO č. 3
Informace ke spolkům a bývalým občanským sdružením
Zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje 11. 4. 2019
RO č. 1, 2
Zasedání ZO
Zápis do prvních tříd a den otevřených dveří ZŠ
RO 15
Nabídka státních pozemků k prodeji
ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA JIHOČESKÉHO KRAJE
RO 13, 14
Rozpočet 2019
Oznámení
Scválený SVR DSO 2020-2022
RO 11, 12 a Rozpočet DSO Soběslavsko 2019
RO č.9, č.10
Výsledky voleb do ZO 2018
RO č,8
Počet volebních okrsků a min.počet komisařů
RO č.7
Rozpočové opatření DSO TDO Lužnice
oznámení-záv.účet za 2017 DSO TDO Lužnice
RO č.6
závěrečný účet DSO Soběslavsko 2017
Usnesení MMR
RO č.5
Kalkulace ceny pro vodné
Závěrečný účet obce+účetní závěrka obce za r. 2017
Rozpočtová změna DSO Soběslavsko
Závěrečný účet DSO Soběslavsko 2017
RO č.3
RO č2
RO č.1
Rozpočet + rozpočtové opatření DSO Soběslavsko
Rozpočtové opatření a rozpočet DSO Lužnice
Návrh rozpočtu DSO Soběslavsko-2018
Návrh rozp.DSO Lužnice na r, 2018
Rozšíření skládky odpadů Klenovice II
Závěrečný účet obce 2016
Pozvánka- pozemková úprava Skalice,R.Lhota
Informace - Kočín -Mírovka
Dražební vyhláška
Oznámení o zahájení řízení ;Kočín-Mírovka ;vedení 400 kV
Výzva vlastníkům nemovitostí
rozpočtové opatření TDO Lužnice
návrh pozemkových úprav
změna ÚP-Planá nad Lužnicí
Volby 2017- oznámení
Veřejná vyhláška ÚP
Návrh zadání ÚP
Obecně závazná vyhláška
DSO Soběslavsko
Závěrečný účet DSO za rok 2016
Zpráva o výsledku hospodaření DSO za r.2016
Závěrečný účet za r.2016
Zpráva o výsledku přezkoumání
Veřejná vyhláška FÚ
Změna č.4 ÚP
změna č.4 ÚP-vyhláška
oznámení-nemovitosti
Schválený rozpočet a výhled rozp. DSO
Veřejná vyhláška-změna ÚP č.4
Veřejná vyhláška
Informace k dani z nemovitých věcí na r.2017
Vyhláška -změna č.4 ÚP
Oznámení-nemovitosti
Oznámení- nemovitosti
Dražební vyhláška
Změna č.3 ÚP
vyhláška

Zásady úz.rozvoje Jihoč.kraje


Výzva vlastníkům nemovitostí
Vyhláška MZ
Návrh zadání- ÚP

Návrh zadání změny č.4 ÚP obce


Vyhláška

Návrh zadánízměny č.4 ÚP


Vyhláška

Návrh změny územního plánu č.3


Změna územního plánu
Volby do obecního zastupitelstva 2014
Úřední deska - archiv změn