Úřední deska
Obecně závazná vyhláška obce Skalice č. 1/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
DSO Soběslavsko RO 1
Odstranění dřevin

Společnost EG.D. žádá o odstranění dřevin ohrožujících bezpečný a spolehlivý provoz elektrického distribučního zařízení.
Odstranění, prosíme, proveďte podle v příloze uvedeného výpisu z předpisů.


Mimořádná veterinární opatření

Mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy – vysoce patogenní influenzy ptáků (aviární influezy, tzv. „ptačí chřipky“) na území České republiky.


Nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci

Viz přílohy


Porovnání cen Čevak
Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí

Viz aktuality


Výzva občanům - nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci
MZE Vyhláška Opatření obecné povahy
Vyhláška MZE Les
Nemovitosti u nichž není osoba dosud zapsaná v katastru nemovitostí jako vlastník nebo jiný oprávněný označena dostatečně určitě.
Návrh změny opatření obecné povahy-bobr
Upozornění vlastníkům na dřeviny v blízkosti elelktrického distribučního vedení
Informace pro poskytovatele ubytování

Vážení ubytovatelé,
dovolujeme si Vás tímto informovat o platnosti obecně závazné vyhlášky č. 2/2012, o místních poplatcích,
ze které mj. plyne povinnost pro ubytovatele odvádět poplatek za rekreační pobyt obci Skalice.
Znění vyhlášky je dostupné na webových stránkách obce Skalice.
Děkujeme, že jednáte čestně a poplatky řádně odvádíte resp. budete odvádět.


Veřejná vyhláška - zalesňování
Střednědobý výhled rozpočtu
Informace ke spolkům a bývalým občanským sdružením
Výsledky voleb do ZO 2018
Úřední deska - archiv změn