Úřední deska
Nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci

Viz přílohy


HS Rybova Lhota svolává valnou hromadu
Dražební vyhláška 2022
Včasné vyřízení osobních dokladů před letní sezónou

Nestačili jste si vyřídit cestovní pas? Možná ho ani nepotřebujete! Viz příloha


Letní svoz odpadu

Oznamujeme Vám, že od 2. 5. 2022 do 30. 9. 2022 bude svozová firma provádět svoz tuhého domovního odpadu v letním režimu.
V katastru naší obce takto:
Úterý – sudý týden


Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí Rybova Lhota

Viz příloha


Jak řešit situaci zákazníků tzv. dodavatelů poslední instance dosud nereagujících na nastalou situaci.

Jak řešit situaci zákazníků tzv. dodavatelů poslední instance dosud nereagujících na nastalou situaci
naleznete v přílohách.


Obecně závazná vyhláška obce Skalice č. 1/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
Odstranění dřevin

Společnost EG.D. žádá o odstranění dřevin ohrožujících bezpečný a spolehlivý provoz elektrického distribučního zařízení.
Odstranění, prosíme, proveďte podle v příloze uvedeného výpisu z předpisů.


Mimořádná veterinární opatření

Mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy – vysoce patogenní influenzy ptáků (aviární influezy, tzv. „ptačí chřipky“) na území České republiky.


Porovnání cen Čevak
MZE Vyhláška Opatření obecné povahy
Vyhláška MZE Les
Nemovitosti u nichž není osoba dosud zapsaná v katastru nemovitostí jako vlastník nebo jiný oprávněný označena dostatečně určitě.
Upozornění vlastníkům na dřeviny v blízkosti elelktrického distribučního vedení
Informace pro poskytovatele ubytování

Vážení ubytovatelé,
dovolujeme si Vás tímto informovat o platnosti obecně závazné vyhlášky č. 2/2012, o místních poplatcích,
ze které mj. plyne povinnost pro ubytovatele odvádět poplatek za rekreační pobyt obci Skalice.
Znění vyhlášky je dostupné na webových stránkách obce Skalice.
Děkujeme, že jednáte čestně a poplatky řádně odvádíte resp. budete odvádět.


Veřejná vyhláška - zalesňování
Střednědobý výhled rozpočtu
Výsledky voleb do ZO 2018
Úřední deska - archiv změn