Úřední deska
Den otevřených dveří a zápis ZŠ Soběslav 2024
Vyvěšení návrhu OOP-výjimka vlk evropský a kříženci
Plán péče pro přírodní památku (dále jen PP) Lužnice
NÁVRH 13. AKTUALIZACE ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE JIHOČESKÉHO KRAJE
Letecká aplikace biologickým prostředkem TrichoLet

Společnost BIOCONT LABORATORY bude provádět leteckou aplikaci biologickým prostředkem TrichoLet, jehož účinnou složkou je drobná chalcidka Trichogramma evanescens. Tento prostředek bude použit pro ochranu kukuřice před zavíječem kukuřičným.


Vstup na pozemky - komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Rybova Lhota
Nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci

Viz přílohy


Jak řešit situaci zákazníků tzv. dodavatelů poslední instance dosud nereagujících na nastalou situaci.

Jak řešit situaci zákazníků tzv. dodavatelů poslední instance dosud nereagujících na nastalou situaci
naleznete v přílohách.


Obecně závazná vyhláška obce Skalice č. 1/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
Odstranění dřevin

Společnost EG.D. žádá o odstranění dřevin ohrožujících bezpečný a spolehlivý provoz elektrického distribučního zařízení.
Odstranění, prosíme, proveďte podle v příloze uvedeného výpisu z předpisů.


Porovnání cen Čevak
Upozornění vlastníkům na dřeviny v blízkosti elelktrického distribučního vedení
Informace pro poskytovatele ubytování

Vážení ubytovatelé,
dovolujeme si Vás tímto informovat o platnosti obecně závazné vyhlášky č. 2/2012, o místních poplatcích,
ze které mj. plyne povinnost pro ubytovatele odvádět poplatek za rekreační pobyt obci Skalice.
Znění vyhlášky je dostupné na webových stránkách obce Skalice.
Děkujeme, že jednáte čestně a poplatky řádně odvádíte resp. budete odvádět.


Úřední deska - archiv změn