Obec Skalice

Úřední deska
Vesnický festival
Počet volebních okrsků a min.počet komisařů
Rozpočové opatření DSO TDO Lužnice
oznámení-záv.účet za 2017 DSO TDO Lužnice
závěrečný účet DSO Soběslavsko 2017
Usnesení MMR
Kalkulace ceny pro vodné
Závěrečný účet obce+účetní závěrka obce za r. 2017
Rozpočtová změna DSO Soběslavsko
Závěrečný účet DSO Soběslavsko 2017
Rozpočet + rozpočtové opatření DSO Soběslavsko
Rozpočtové opatření a rozpočet DSO Lužnice
Návrh rozpočtu DSO Soběslavsko-2018
Návrh rozp.DSO Lužnice na r, 2018
Rozšíření skládky odpadů Klenovice II
Závěrečný účet obce 2016
Pozvánka- pozemková úprava Skalice,R.Lhota
Informace - Kočín -Mírovka
Dražební vyhláška
Oznámení o zahájení řízení ;Kočín-Mírovka ;vedení 400 kV
Výzva vlastníkům nemovitostí
rozpočtové opatření TDO Lužnice
návrh pozemkových úprav
změna ÚP-Planá nad Lužnicí
Volby 2017- oznámení
Veřejná vyhláška ÚP
Návrh zadání ÚP
Obecně závazná vyhláška
DSO Soběslavsko
Závěrečný účet DSO za rok 2016
Zpráva o výsledku hospodaření DSO za r.2016
Závěrečný účet za r.2016
Zpráva o výsledku přezkoumání
Veřejná vyhláška FÚ
Změna č.4 ÚP
změna č.4 ÚP-vyhláška
oznámení-nemovitosti
Schválený rozpočet a výhled rozp. DSO
Veřejná vyhláška-změna ÚP č.4
Veřejná vyhláška
Informace k dani z nemovitých věcí na r.2017
Vyhláška -změna č.4 ÚP
Oznámení-nemovitosti
Oznámení- nemovitosti
Dražební vyhláška
Změna č.3 ÚP
vyhláška

Zásady úz.rozvoje Jihoč.kraje


Výzva vlastníkům nemovitostí
Vyhláška MZ
Návrh zadání- ÚP

Návrh zadání změny č.4 ÚP obce


Vyhláška

Návrh zadánízměny č.4 ÚP


Vyhláška

Návrh změny územního plánu č.3


Změna územního plánu
Volby do obecního zastupitelstva 2014
Úřední deska - archiv změn