Úřední deska
Oznámení nemovitosti

Obec Skalice tímto oznamuje záměr odprodat nemovitost v katastrálním území Skalice část obce Rybova Lhota a to pozemek parcelní číslo 866/1 (orná půda) o celkové výměře 1371 m2


Informace o konání zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje 24. 6. 2021
Nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci

Viz přílohy


Porovnání cen Čevak
Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí

Viz aktuality


Výzva občanům - nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci
Zasedání ZO
MZE Vyhláška Opatření obecné povahy
Oznámení o schváleném závěrečném účtu_2019 DSO Soběslavsko
Vyhláška MZE Les
Nemovitosti u nichž není osoba dosud zapsaná v katastru nemovitostí jako vlastník nebo jiný oprávněný označena dostatečně určitě.
Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí
Rozpočet na rok 2020 Svazku obcí – SOBĚSLAVSKO
Návrh změny opatření obecné povahy-bobr
Upozornění vlastníkům na dřeviny v blízkosti elelktrického distribučního vedení
Informace pro poskytovatele ubytování

Vážení ubytovatelé,
dovolujeme si Vás tímto informovat o platnosti obecně závazné vyhlášky č. 2/2012, o místních poplatcích,
ze které mj. plyne povinnost pro ubytovatele odvádět poplatek za rekreační pobyt obci Skalice.
Znění vyhlášky je dostupné na webových stránkách obce Skalice.
Děkujeme, že jednáte čestně a poplatky řádně odvádíte resp. budete odvádět.


Veřejná vyhláška - zalesňování
Střednědobý výhled rozpočtu
Informace ke spolkům a bývalým občanským sdružením
Výsledky voleb do ZO 2018
Úřední deska - archiv změn