Úřední deska
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie v Rybově Lhotě
Oznámení o místě a době konání voleb - Parlament ČR 2021
Zasedání ZO
Školení pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR vyhlášených na dny 8 a 9. října 2021
Oznámení zasedání OVK pro volby parlament 2021
Změna č. 1 ÚP Skalice
Oznámení nemovitosti
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, které se konají ve dnech 8 a 9. října 2021-volební okrsky počet členů OVK
Nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci

Viz přílohy


Porovnání cen Čevak
Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí

Viz aktuality


Výzva občanům - nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci
MZE Vyhláška Opatření obecné povahy
Vyhláška MZE Les
Nemovitosti u nichž není osoba dosud zapsaná v katastru nemovitostí jako vlastník nebo jiný oprávněný označena dostatečně určitě.
Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí
Rozpočet na rok 2020 Svazku obcí – SOBĚSLAVSKO
Návrh změny opatření obecné povahy-bobr
Upozornění vlastníkům na dřeviny v blízkosti elelktrického distribučního vedení
Informace pro poskytovatele ubytování

Vážení ubytovatelé,
dovolujeme si Vás tímto informovat o platnosti obecně závazné vyhlášky č. 2/2012, o místních poplatcích,
ze které mj. plyne povinnost pro ubytovatele odvádět poplatek za rekreační pobyt obci Skalice.
Znění vyhlášky je dostupné na webových stránkách obce Skalice.
Děkujeme, že jednáte čestně a poplatky řádně odvádíte resp. budete odvádět.


Veřejná vyhláška - zalesňování
Střednědobý výhled rozpočtu
Informace ke spolkům a bývalým občanským sdružením
Výsledky voleb do ZO 2018
Úřední deska - archiv změn