Úřední deska
Veřejná vyhláška o možnosti převzetí písemnosti
Vstup na pozemky - komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Rybova Lhota
Oznámení nemovitosti

Majetkoprávní vypořádání mezi obcí Skalice a Jihočeským krajem


Oznámení nemovitosti
Nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci

Viz přílohy


Jak řešit situaci zákazníků tzv. dodavatelů poslední instance dosud nereagujících na nastalou situaci.

Jak řešit situaci zákazníků tzv. dodavatelů poslední instance dosud nereagujících na nastalou situaci
naleznete v přílohách.


Obecně závazná vyhláška obce Skalice č. 1/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
Odstranění dřevin

Společnost EG.D. žádá o odstranění dřevin ohrožujících bezpečný a spolehlivý provoz elektrického distribučního zařízení.
Odstranění, prosíme, proveďte podle v příloze uvedeného výpisu z předpisů.


Porovnání cen Čevak
Nemovitosti u nichž není osoba dosud zapsaná v katastru nemovitostí jako vlastník nebo jiný oprávněný označena dostatečně určitě.
Upozornění vlastníkům na dřeviny v blízkosti elelktrického distribučního vedení
Informace pro poskytovatele ubytování

Vážení ubytovatelé,
dovolujeme si Vás tímto informovat o platnosti obecně závazné vyhlášky č. 2/2012, o místních poplatcích,
ze které mj. plyne povinnost pro ubytovatele odvádět poplatek za rekreační pobyt obci Skalice.
Znění vyhlášky je dostupné na webových stránkách obce Skalice.
Děkujeme, že jednáte čestně a poplatky řádně odvádíte resp. budete odvádět.


Střednědobý výhled rozpočtu
Výsledky voleb do ZO 2018
Úřední deska - archiv změn