Úřední deska
Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí
Rozpočet na rok 2020 Svazku obcí – SOBĚSLAVSKO
Změna opatření obecné povahy-bobr
Elektronická aukce - k.ú. Rybova Lhota
RO č.11
Zasedání ZO
25. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje
Návrh rozpočtu DSO Soběslavsko na rok 2020
Návrh změny opatření obecné povahy-bobr
Návrh územního plánu Skalice
Veřejná vyhláška územní plán Skalice
Veřejné projednání územního plánu Skalice
RO č.10
24. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje
Upozornění vlastníkům na dřeviny v blízkosti elelktrického distribučního vedení
Směna nemovitého majetku
RO č. 9
Informace pro poskytovatele ubytování

Vážení ubytovatelé,
dovolujeme si Vás tímto informovat o platnosti obecně závazné vyhlášky č. 2/2012, o místních poplatcích,
ze které mj. plyne povinnost pro ubytovatele odvádět poplatek za rekreační pobyt obci Skalice.
Znění vyhlášky je dostupné na webových stránkách obce Skalice.
Děkujeme, že jednáte čestně a poplatky řádně odvádíte resp. budete odvádět.


Úřad pro zastupování státu - Informace veřejnosti, výzva občanům
RO č. 8
23. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje
Veřejná vyhláška - zalesňování
Střednědobý výhled rozpočtu
RO č. 7
RO č. 6
Scválený záv.účet DSO 2018
Oznámení o schválení Závěrečného účtu 2018 Svazku obcí – SOBĚSLAVSKO
Veřejná vyhláška - Kormorán
Zasedání ZO
Závěrečný účet DSO Soběslavsko 2018
21. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje
RO č 4, RO č. 5
Porovnání cen Čevak
Oznámení
Veřejná vyhláška - Finanční úřad
RO č. 3
Informace ke spolkům a bývalým občanským sdružením
Zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje 11. 4. 2019
RO č. 1, 2
Zasedání ZO
RO 15
Nabídka státních pozemků k prodeji
ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA JIHOČESKÉHO KRAJE
RO 13, 14
Rozpočet 2019
Oznámení
Scválený SVR DSO 2020-2022
RO 11, 12 a Rozpočet DSO Soběslavsko 2019
RO č.9, č.10
Výsledky voleb do ZO 2018
RO č,8
Počet volebních okrsků a min.počet komisařů
RO č.7
Rozpočové opatření DSO TDO Lužnice
oznámení-záv.účet za 2017 DSO TDO Lužnice
RO č.6
závěrečný účet DSO Soběslavsko 2017
Usnesení MMR
RO č.5
Kalkulace ceny pro vodné
Závěrečný účet obce+účetní závěrka obce za r. 2017
Rozpočtová změna DSO Soběslavsko
Závěrečný účet DSO Soběslavsko 2017
RO č.3
RO č2
RO č.1
Rozpočet + rozpočtové opatření DSO Soběslavsko
Rozpočtové opatření a rozpočet DSO Lužnice
Návrh rozpočtu DSO Soběslavsko-2018
Návrh rozp.DSO Lužnice na r, 2018
Rozšíření skládky odpadů Klenovice II
Závěrečný účet obce 2016
Pozvánka- pozemková úprava Skalice,R.Lhota
Informace - Kočín -Mírovka
Dražební vyhláška
Oznámení o zahájení řízení ;Kočín-Mírovka ;vedení 400 kV
Výzva vlastníkům nemovitostí
rozpočtové opatření TDO Lužnice
návrh pozemkových úprav
změna ÚP-Planá nad Lužnicí
Volby 2017- oznámení
Veřejná vyhláška ÚP
Návrh zadání ÚP
Obecně závazná vyhláška
DSO Soběslavsko
Závěrečný účet DSO za rok 2016
Zpráva o výsledku hospodaření DSO za r.2016
Závěrečný účet za r.2016
Zpráva o výsledku přezkoumání
Veřejná vyhláška FÚ
Změna č.4 ÚP
změna č.4 ÚP-vyhláška
oznámení-nemovitosti
Schválený rozpočet a výhled rozp. DSO
Veřejná vyhláška-změna ÚP č.4
Veřejná vyhláška
Informace k dani z nemovitých věcí na r.2017
Vyhláška -změna č.4 ÚP
Oznámení-nemovitosti
Oznámení- nemovitosti
Dražební vyhláška
Změna č.3 ÚP
vyhláška

Zásady úz.rozvoje Jihoč.kraje


Výzva vlastníkům nemovitostí
Vyhláška MZ
Návrh zadání- ÚP

Návrh zadání změny č.4 ÚP obce


Vyhláška

Návrh zadánízměny č.4 ÚP


Vyhláška

Návrh změny územního plánu č.3


Změna územního plánu
Volby do obecního zastupitelstva 2014
Úřední deska - archiv změn