Úřední deska
Výzva občanům - nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci
Zasedání ZO
MZE Vyhláška Opatření obecné povahy
Oznámení o schváleném závěrečném účtu_2019 DSO Soběslavsko
Vyhláška MZE Les
Nemovitosti u nichž není osoba dosud zapsaná v katastru nemovitostí jako vlastník nebo jiný oprávněný označena dostatečně určitě.
Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí
Rozpočet na rok 2020 Svazku obcí – SOBĚSLAVSKO
Změna opatření obecné povahy-bobr
Elektronická aukce - k.ú. Rybova Lhota
Návrh rozpočtu DSO Soběslavsko na rok 2020
Návrh změny opatření obecné povahy-bobr
Upozornění vlastníkům na dřeviny v blízkosti elelktrického distribučního vedení
Směna a prodej nemovitého majetku
Informace pro poskytovatele ubytování

Vážení ubytovatelé,
dovolujeme si Vás tímto informovat o platnosti obecně závazné vyhlášky č. 2/2012, o místních poplatcích,
ze které mj. plyne povinnost pro ubytovatele odvádět poplatek za rekreační pobyt obci Skalice.
Znění vyhlášky je dostupné na webových stránkách obce Skalice.
Děkujeme, že jednáte čestně a poplatky řádně odvádíte resp. budete odvádět.


Úřad pro zastupování státu - Informace veřejnosti, výzva občanům
Veřejná vyhláška - zalesňování
Střednědobý výhled rozpočtu
Porovnání cen Čevak
Informace ke spolkům a bývalým občanským sdružením
Nabídka státních pozemků k prodeji
Rozpočet 2019
Výsledky voleb do ZO 2018
Kalkulace ceny pro vodné
Výzva vlastníkům nemovitostí
Úřední deska - archiv změn