Vyhlášky
Obecně závazná vyhláška obce Skalice č. 1/2019, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Obecně závazná vyhláška obce Skalice č. 2/2019, o místním poplatku ze psů
Obecně závazná vyhláška obce Skalice č. 3/2019, o místním poplatku z pobytu
Obecně závazná vyhláška obce Skalice č. 2/2017, o nočním klidu
O úhradě vodného ve dvousložkové formě

O úhradě vodného ve dvousložkové formě


Řád pohřebiště