Úřední deska

Oznámení nemovitosti


Oznamujeme tímto, že hodláme pronajmout nemovitosti ve vlastnictví obce Skalice :

1)rybník „Horní“ pp.č. 2078 o vým. 643 m2 v k.ú.Skalice  

2)rybník „Toman“ pp.č.2791/21 o vým. 659 m2 v k.ú.Skalice

Žádost o nájem nemovitostí obsahující i návrh výše ročního nájemného je možné předat na obecní úřad Skalice do 15. 4. 2020. Žádost lze předat poštou, osobně, emailem.

 

                                                                              Ing. Petr Cícha
                                                                          starosta obce Skalice