Maškarní sdružení

HISTORIE MAŠKARNÍHO SDRUŽENÍ SKALICE, TŘEBIŠTĚ A RYBOVY LHOTY

 

   M a s o p u s t  je pohyblivý svátek, který připadá na úterý, sedm týdnů před Velikonocemi. Ve Skalici má oslava masopustu velmi dlouhou tradici, která sahá až do období před 2. světovou válkou. Za války se oslavy nekonaly, obnova masopustních průvodů nastala opět až po ní. Maškary chodívaly po chalupách, v pondělí, před masopustním úterým, a to pouze pěšky, v obci Skalice. Masek bývalo poskromnu, od šesti do deseti osob. Tradičními maskami byly kominíci, medvědi a kozy. Maškary měly vše dovoleno, vybíraly uzené z komína, chytaly slepice apod. Jak uvádí obecní kronika, odměnou za jejich vystoupení byly tradiční koblihy a kořalka. Na počátku tradice maškarních průvodů bylo zakončením celého masopustního veselí pouze společné posezení v místní hospodě. V obecní kronice Obce Skalice se dále dočítáme, že v dřívějších dobách patřily k masopustu i tzv. jalové hody. Ty strojily v masopustní pondělí ženy za peníze, které v daném roce od ženichů, jako „výkupné“ za nevěstu dostaly, obyčejně po zlatce, někdy i více, vdávala-li se nevěsta do jiné vesnice. Všechny vdané ženy se pak scházely na statku, kde měli největší světnici. Napekly buchty, nakoupily nápoje, navařily kávu, zjednaly dudáka a při zvucích dud tančily, zpívaly a prováděly různé žerty.

   Lidový obyčej masopustního průvodu se udržel ve Skalici do roku 1959, nově obnoven byl v roce 1973. Tehdy se při besedě v hospodě U Jílků místní občané dohodli obnovit tradici masopustních průvodů. Obnovená tradice skalických masopustů se uskutečnila v sobotu 3. března 1973, pod vedením hlavního organizátora pana Vladimíra Podojila, s tématem maškarního průvodu Svatba. Veškeré přípravy započaly v brzkých ranních hodinách v Hospodě U Rumcajse. Průvod projel obcemi Třebiště, pokračoval do Radimova, Rybovy Lhoty a zpět do Skalice. V prvních letech zajížděl maškarní průvod až na samotu Kozlov. Na prvních vystoupeních se sešla skupina občanů se skutečným hereckým nadáním. Měli pečlivě připravený program s masopustními scénkami. Za nestory skalického masopustu lze považovat mimo jiné Jaroslava Novotného, Vojtěcha Laňku, nebo Vojtěcha Veselého.

   Další masopusty se konaly pravidelně pod heslem: Tradici chceme zachovat, ne ji pochovat. V následujících letech byla vymýšlena další zajímavá ústřední témata, například Doktoři (1974), nebo Poprava (1975). Tehdy se trasa prodloužila a maškary projížděly i obcemi Hlavatce a Želeč. Délka trasy dosáhla konečné vzdálenosti cca 13 km a maškary se začaly přepravovat na vozech. Roku 1976 se maškarního reje s mottem Restaurace a kuchyně zúčastnily i ženy, celkový počet aktérů tak dosáhl 45 osob. Jako každoročně doprovázela celý maškarní průvod místní kapela složena pouze ze skalických hudebníků pod vedením Jaroslava Novotného. Tématem roku 1977 se stali Cikáni. Masopustu se již zúčastnilo 72 osob, včetně dvou kapel a pěti povozů. Drezuru a krotitelské umění předvedli maškary v roce 1978 s ústředním tématem Cirkus Humberto. Jedním z nejúspěšnějších masopustů byl průvod Z pohádky do pohádky (1979), kdy se poprvé do masopustního reje zapojily i děti. Celý průběh byl nafilmován panem Ing. Jaroslavem Turzíkem. Maškarního průvodu Manka – Cipísek a Rumcajs tentokrát v jižních Čechách (1985) se zúčastnil rekordní počet 100 masek, které na trase musel vozit pronajatý autobus. Roku 1986 členové Maškarního sdružení Skalice vymysleli výzvu: Udělej si každý masku a podpoř tu skalickou chásku, jež se stala ústředním heslem pro všechny další ročníky maškarního průvodu. V roce 1992 neslo 20. výročí skalického masopustu téma Reklamy – kupónová privatizace – aneb maškarní vzpomínání, jež zahájilo tzv. politickou satiru. V roce 1993 nesl průvod motto Vstupujeme do Evropy, 24. ročník skalického maškarního průvodu (1996) dostal motto Proč bychom se netěšili?! V roce 2010 znělo motto Vysoká škola maškarní, vždy splnívaše přání. Tak jako v Plzni, dáme vám titul na počkání. V roce 2012 se uskutečnil 40. ročník skalického maškarního průvodu.

   V současné době pokračuje tradice skalického masopustu vždy v sobotu, předcházející masopustnímu úterý. Tři týdny před maškarním průvodem, je promítám filmový dokument minulého ročníku maškar v Hospodě U Rumcajse, s následnou přípravnou schůzí Maškarního sdružení a oznámením ústředního motta aktuálního ročníku průvodu. O týden později je zahájena příprava kulis, alegorických vozů a scének. Dva až tři dny před samotným průvodem se koná zabijačka a výroba specialit, příprava ingrediencí na tradiční skalickou cmundu a další. Všechny skalické masopustní speciality a občerstvení jsou nabízeny přihlížejícím během průvodu (viz. fotogalerie). V roce 2010 byla pro tradiční masopustní speciality poražena tři prasata. V tomto roce se poprvé zadala řeznickému mistru z Dobřejovic výroba zabijačkových specialit. Každoročně se vyrobilo pro maškarní průvod přibližně 800 kusů jitrnic, 500 kusů jelit a 70 – 80 tlačenek. Dobrovolníci oškrábali 150 kg brambor na tradiční skalickou cmundu. Mezi další neodmyslitelné maškarní speciality patřil Čadilův koňský salám.

   Fundus Maškarního sdružení Skalice je uložen, v počtu několika stovek kostýmů, v novém skladu masek v obci Rybova Lhota. Správou je pověřena paní Milena Brtová.

   V den maškarního průvodu se všichni účastníci schází v ranních hodinách v Hospodě U Rumcajse, kde jsou očekáváni maskéry. Před Hospodou U Rumcajse se sjíždí všechny alegorické vozy a autobus, který masky mezi obcemi přepravuje. Následně se celý průvod vydává na tradiční trasu ve směru Rybova Lhota – Radimov – Hlavatce – Želeč – Třebiště – Skalice, kde průvod v odpoledních hodinách končí. Večer se koná v místním kulturním domě Maškarní ples.

    Vybrané peněžní prostředky z maškarních průvodů a večerního plesu se používají na financování různých společenských akcí, karnevalů a narozeninových darů pro jubilanty. Část finančních prostředků byla použita i na opravu kostela ve Skalici.

   Ředitelem Maškarního sdružení Skalice byl od roku 1973 do roku 2002 pan Vladimír Podojil ze Skalice, kterému patří největší dík za obnovení a udržování této tradice, kterou je naše obec známa v širokém okolí. Za jeho vedení byla tradice skalického masopustu prezentována i Českou televizí. V letech 2003 – 2004 byl ředitelem pan Miroslav Vilímek ze Třebiště, v letech 2005 – 2013 pan Luboš Kostrba ze Skalice. Od roku 2014 zastává tuto funkci pan Martin Brt z Rybovy Lhoty.

 

       „Udělej si každý masku a podpoř tu skalickou chásku!“